Get Adobe Flash player

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

SONDA

Czy udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy widząc osobę poszkodowaną?

Tak, ponieważ potrafię to zrobić - 46.2%
Tak, gdybym tylko umiał/ła - 23.1%
Potrafię to zrobić ale bym nie pomógł/ła - 7.7%
Nie, ponieważ nie potrafię udzielić pierwszej pomocy - 0%
Nie wiem jak bym się zachował/ła - 23.1%

Total votes: 13
The voting for this poll has ended on: 07 Lip 2014 - 11:05

Szkolenia BHP

photo_6

 

Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi
we wszystkich firmach i dotyczą każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska począwszy
od pracodawcy a skończywszy na pracownikach
i robotnikach.

 

Firma KOMPLEKS BHP i PPOŻ  proponuje Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń:

 

1. Szkolenie wstępne ogólne, które odbywają się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu (praktykanci).

Szkolenie wstępne ogólne zapewni uczestnikom zapoznanie się
z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi
w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

 

 

2. Szkolenie okresowe, które ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Proponujemy przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców (ważność szkoleń - 5 lat),
  • dla osób kierujących pracownikami (ważność szkoleń - 5 lat),
  • dla pracowników administracyjno-biurowych (ważność szkoleń - 6 lat),
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważność szkoleń - 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy),
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń - 5 lat).

Po ukończeniu szkolenia okresowego pracownicy otrzymują materiały szkoleniowe zawierające najważniejsze tematy poruszone w trakcie tego szkolenia.

Szkolenia będą przeprowadzane w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i skończą się egzaminem oraz wydaniem odpowiednich dokumentów (kart, zaświadczeń) o ukończeniu szkoleń wstępnych i okresowych zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

Wszystkie szkolenia BHP przeprowadzane są na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez naszą firmę.

 

Szkolenia przeprowadzamy w naszej sali wykładowej lub u Klienta
w dogodnym dla niego terminie.

 

Konieczność przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika z zapisów ujętych w:

Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zmianami),

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zmianami).

 

 

 

 

 Facebook Slider